BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

 

 

 

BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

PROFİLLƏR

TOR DÖŞƏMƏLƏR

DAM ÖRTÜYÜ VƏ LÖVHƏLƏR

QUYU QAPAQLARI

NEFT MƏDƏNİ AVADANLIĞI

 
 
 
 
 
 
 az      en      ру 
 

 

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT.

УAzkompozitФ-in əsas məqsədi ISO 9001 Keyfiyyəti İdarəetmə Standartının tələblərinə uyğun yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal etməkdir.

Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyət təminatı, daxil olan bütün xammalların və hazır məhsulların standartların tələblərinə uyğun olaraq hərtərəfli yoxlanılmasını əhatə edir.


Zavodda aşağıdakı yoxlama və sınaqlar aparılır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © Copyright 2021 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.