BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

 

 

 

BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

PROFİLLƏR

TOR DÖŞƏMƏLƏR

DAM ÖRTÜYÜ VƏ LÖVHƏLƏR

QUYU QAPAQLARI

NEFT MƏDƏNİ AVADANLIĞI

   
 
 
   
 
 
 az      en      ру 
 

 

ŞMP BORULARIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

Zavodda tətbiq olunan qabaqcıl texnologiya aşağıdakılar da daxil olmaqla, bir çox təyinatlı ŞMP boruların istehsalına imkan verir:

  • içməli su xəttləri
  • kanalizasiya və tullantı suları xəttləri
  • suvarma sistemləri
  • soyutma sistemləri
  • su elektrik stansiyaları
  • dəniz suyu
  • sənayedə aşındırıcı mayelərin nəqli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © Copyright 2021 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.